Work Your Light Oracle – Protection

0 2.577

Work Your Light Oracle – Protection 1

PROTECTION

Mang sức mạnh của bạn trở lại. Cắt đứt sợi dây ràng buộc. Phục hồi linh hồn.

Bạn đang được kêu gọi để bảo vệ năng lượng và mang sức mạnh của bạn trở lại. Hãy để những mảnh vụn đã mất có cơ hội trở về. Hãy nhìn xem ai hay thứ gì đang rút cạn hết năng lượng của bạn. Đừng lúc nào cũng mở rộng cửa. Hãy tắt nguồn năng lượng của bạn mỗi đêm.

Dây năng lượng được hình thành giữa người, địa điểm, sự vật và sự việc, vì vậy việc báo hiệu sự tồn tại của mình là rất quan trọng. Năng lượng và không gian mang năng lượng của bạn rất quý giá, vì vậy hãy trân trọng chúng.

Hãy để cho năng lượng trong bạn đảm nhận công việc rõ ràng. Khi chúng ta đã trải đời, chúng ta có thể cho đi sức mạnh của mình, vì vậy quan trọng là bạn phải mang sức mạnh của bạn trở lại bằng cách cắt đứt các nguồn dây hút năng lượng của bạn hoặc thực hiện một dạng chữa lành được gọi là “phục hồi linh hồn”.

Bạn có nghĩ được mình cần lấy lại sức mạnh từ sự kiện đau lòng, mối quan hệ hay ký ức linh hồn nào không? Hãy kiểm tra từ bên trong cơ thể bạn để cảm nhận xem luân xa nào đang cần dọn dẹp nguồn năng lượng một chút.

KÍCH HOẠT TRI THỨC TỪ ÁNH SÁNG

Đặt lá bài lên luân xa (hoặc những luân xa) cần được dọn sạch năng lượng và lặp lại đoạn bên dưới:

“Ta đang triệu hồi các mảnh linh hồn, sức mạnh hay ánh sáng đã mất. Những lời thề, những khế ước linh hồn, những câu thần chú hay những kế hoạch từ quá khứ hay hiện tại, từ kiếp này đến kiếp khác đều không phải là những gì cao quý nhất, bây giờ ta xin từ bỏ hết những thứ đó. Bất kỳ sức mạnh hay ánh sáng mà ta tình nguyện hay không tình nguyện cho đi, hay là đã bị lấy đi, ta đang triệu hồi tất cả chúng. Bất kỳ sợi dây hay mối cản trở nào trong kiếp này hay những kiếp khác, tôi xin được giải phóng để đến với những gì tốt đẹp nhất. Là vậy đó, là vậy đó, là như vậy đó.”

 

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Work Your Light Oracle Cards

Nguyễn Hiếu

Rate this post

(5★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời