Work Your Light Oracle – The Great Gathering

0 3.107

Work Your Light Oracle – The Great Gathering 1

THE GREAT GATHERING

Tất cả đang cùng nhau kéo đến. Những cú chạm  trực quan. Nhóm linh hồn.

Bạn đang được kêu gọi để cho trực giác dịch chuyển cơ thể bạn. Bạn được kết nối với một nhóm những linh hồn đang kết nối với nhau quanh hành tinh này, và khi bạn di chuyển cũng như chia sẻ những tác phẩm của mình thì thứ gì đó sẽ được chuyển đổi. Lá bài này là sự công nhận rằng bạn đã, hoặc đang được kêu gọi để kết nối với những người có cùng cấp bậc linh hồn với bạn. Bạn đang được kêu gọi để gắn kết một nhóm các con người – có thể bằng cách dẫn dắt hay trở thành một thành viên của nhóm đó – đều có thể hỗ trợ cho linh hồn bạn và giúp đỡ bạn trong sứ mệnh linh hồn của riêng bạn.

Bạn là một phần của nhóm những linh hồn đồng ý ở lại tại thời điểm này của lịch sử để chữa lành cho chính bạn, dòng dõi của bạn và cho cả hành tinh này. Nhằm nâng cao ý thức để bạn có thể tiếp tục gọi chốn hữu hình này là một ngôi nhà tuyệt vời cho những thời đại sắp tới. Một vài người có ý thức chọn cống hiến cuộc đời mình cho những gì vĩ đại hơn bản thân họ.

Đây là thời điểm để bạn cất tiếng gọi đồng đội của mình bằng cách chia sẻ tiếng nói của linh hồn và để họ nhìn thấy bạn. Khi bạn chia sẻ những thứ có thật và đúng với bạn, những phương thức chữa lành và bảo vệ mà bạn cần nhất thì những người giống như bạn sẽ tụ họp lại xung quanh bạn. Bạn chín là đồng đội của mình, họ cũng giống như bạn. Và chỉ khi nào bạn khao khát cũng như tìm kiếm họ thì họ cũng đang làm điều tương tự.

KÍCH HOẠT TRI THỨC TỪ ÁNH SÁNG

Đặt lá bài lên tim bạn và nói:

“Ta chọn để bản thân mình được nhìn nhận. Ta sẵn sàng kêu gọi bộ tộc linh hồn của mình và tạo ra mạng lưới ánh sáng bao phủ hành tinh này”.

 

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Work Your Light Oracle Cards

Nguyễn Hiếu

Rate this post

(5★ | 1438 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời