Messenger Oracle – Sách Hướng Dẫn

0 2.192

Bộ bài Messenger Oracle củng cố kết nối cổ xưa của chúng ta với tự nhiên và vũ trụ. Các lá bài này được truyền vào đó sự kỳ diệu của những con rồng cổ đại, tiên, cây thần và động vật hoang dã – những “phương tiện truyền tin” tồn tại để hướng dẫn chúng ta quay trở về với bản chất và năng lực thực sự của mình và để giúp đỡ chúng ta kết nối lại và thể hiện những gì chân thực ẩn sâu bên trong chúng ta nhất.

Sách hướng dẫn đi kèm cung cấp những thông điệp truyền cảm hứng cho mỗi lá bài.

Hãy cùng click vào hình ảnh lá bài để tham khảo giải nghĩa.

Messenger Oracle 1Messenger Oracle 2Messenger Oracle 3Messenger Oracle 4
1 A new day dawns2 Be patient3 Be vigilant4 Be without malice
Messenger Oracle 5Messenger Oracle 6Messenger Oracle 7Messenger Oracle 8
5 Challenge6 Change7 Do not fear8 Embrace Spirit
Messenger Oracle 9Messenger Oracle 10Messenger Oracle 11Messenger Oracle 12
9 Embrace the dark10 Embrace the Feminine11 Embrace the masculine12 Focus and act
Messenger Oracle 13Messenger Oracle 14Messenger Oracle 15Messenger Oracle 16
13 Follow the moon14 Have courage15 Hear the ancient ones16 Heed the messengers
Messenger Oracle 17Messenger Oracle 18Messenger Oracle 19Messenger Oracle 20
17 Heed your dreams18 Honour gaia19 Know you belong20 Know your fears
Messenger Oracle 21Messenger Oracle 22Messenger Oracle 23Messenger Oracle 24
21 Know your power22 Let go of the old23 Let the emotion flow24 Let two become one
Messenger Oracle 25Messenger Oracle 26Messenger Oracle 27Messenger Oracle 28
25 Love you are different26 Love without condition27 Make the sacrifice28 Need and necessity
Messenger Oracle 29Messenger Oracle 30Messenger Oracle 31Messenger Oracle 32
29 Nourish the soul30 Nurture all you love31 Observe in silence32 Protect the wild and green
Messenger Oracle 33Messenger Oracle 34Messenger Oracle 35Messenger Oracle 36
33 Respect your boundaries34 Reveal your truth35 Seek the lesson36 Seek answers within
Messenger Oracle 37Messenger Oracle 38Messenger Oracle 39Messenger Oracle 40
37 Seek your destiny38 See the signs39 See the truth40 See yourself in nature
Messenger Oracle 41Messenger Oracle 42Messenger Oracle 43Messenger Oracle 44
41 Share your thoughts42 Show that you care43 Stay strong44 Surrender to the flow
Messenger Oracle 45Messenger Oracle 46Messenger Oracle 47Messenger Oracle 48
45 Time to ground46 Time to reflect47 Trust in magic48 Wash away your burdens
Messenger Oracle 49Messenger Oracle 50  
49 We are all connected50 You were born to create  

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.


(4.93★ | 902 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời