Tarot of Trees – Sách Hướng Dẫn

0 4.999

Tarot of Trees là một bộ bài dễ thương với màu sắc rực rỡ và tươi sáng mô tả 78 lá bài đồng nhất theo chủ đề thiên nhiên và cây cối. Cây ở đây được nhân cách hóa như đời thực. Các lá bài theo chuẩn Rider Waite Smith, thích hợp dành cho người mới bắt đầu tarot lẫn chuyên nghiệp, và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Hiện bộ bài được phát hành bởi chính tác giả, Dana Driscoll.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

fool_lgmagician_lghighpriestess_lgempress_lg
0 – The Fool1 – The Magician2 – The High Priestess3 – The Empress
emperor_lghierophant_lglovers_lgchariot_lg
4 – The Emperor5 – The Hierophant6 – The Lovers7 – The Chariot
strentgh_lghermit_lgwheel_lgjusice_lg
8 – Strength9 – The Hermit10 – The Wheel11 – Justice
hangedtree_lgLá Death trong bộ Tarot of Treestemperance_lgdevil_lg
12 – The Inverted Tree13 – Death14 – Temperance15 – The Devil
tower_lgstar_lgmoon_lgsun_lg
16 – The Tower17 – The Star18 – The Moon19 – The Sun
judgement_lgworld_lg  
20 – Judgement21 – The World  

Bộ Cups

aceofcupstwoofcups_lgthreeofcups_lgfourofcups_lg
Ace of Cups2 of Cups3 of Cups4 of Cups
fiveofcups_lgsixofcups_lgsevenofcups_lgeightofcups_lg
5 of Cups6 of Cups7 of Cups8 of Cups
nineofcups_lgtenofcups_lgpageofcups_lgknightofcups_lg
9 of Cups10 of CupsPage of CupsKnight of Cups
queenofcups_lgkingofcups_lg  
Queen of CupsKing of Cups  

Bộ Wands

aceofwandstwoofwands_lgthreeofwands_lgfourofwands_lg
Ace of Wands2 of Wands3 of Wands4 of Wands
fiveofwands_lgsixofwands_lgsevenofwands_lgeightofwands_lg
5 of Wands6 of Wands7 of Wands8 of Wands
nineofwands_lgtenofwands_lgpageofwands_lgknightofwands_lg
9 of Wands10 of WandsPage of WandsKnight of Wands
queenofwands_lgLá King of Wands trong bộ Tarot of Trees  
Queen of WandsKing of Wands  

Bộ Swords

aceofswords_lgtwoofswords_lgthreeofswords_lgflourofswords_lg
Ace of Swords2 of Swords3 of Swords4 of Swords
fiveofswords_lgsixofswords_lgsevenofswords_lgeightofswords_lg
5 of Swords6 of Swords7 of Swords8 of Swords
nineofswords_lgtenofswords_lgpageofswords_lgLá bài Knight of Swords trong bộ Tarot of Trees
9 of Swords10 of SwordsPage of SwordsKnight of Swords
queenofswords_lgkingofswords_lg  
Queen of SwordsKing of Swords  

Bộ Pentacles

aceofpentaclestwoofpentaclesthreeofpentaclesfoyurofpentacles
Ace of Pentacles2 of Pentacles3 of Pentacles4 of Pentacles
fiveofpentaclessixofpentacles_lgsevenofpentacles_lgeightofpentacles
5 of Pentacles6 of Pentacles7 of Pentacles8 of Pentacles
nineofpentacles_lgtenofpentaclespageofpentacles_lgknightofpentacles_lg
9 of Pentacles10 of PentaclesPage of PentaclesKnight of Pentacles
queenofpentacles_lgkingofpentalces  
Queen of PentaclesKing of Pentacles  

Bài Tarot of Trees – Dana Driscoll

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

the tree of tarot, tarot of trees, cách dùng bai the tarot of trees, cách đọc tarot of trees, tarot of tree, Bo bai tarot of tree, bài tarot of trees có khác bài tarot gốc không, cac la bai cua tarot of trees, bộ bài tarot of trees, bộ bài tarot of trees, tarot of trees, cách sử dụng tarot of trees, tarot of trees, tarot of trees, tarrot of tree, XXII trong bộ tarot of tree, y nghia tarot tree, y nghia bai ta rot tree, Sách Tarot of trees giá, giai trees
(5★ | 308 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời