Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot

0 10.365

“Một hình ảnh cùng câu chuyện của nó sẽ tạo thành một biểu tượng, và Tarot có thể xem là một cuốn sách của biểu tượng. Như A. E. Waite đã viết trong quyển The Pictorial Key to the Tarot, “Tarot về bản chất là môn biểu tượng học; chúng có cùng một ngôn ngữ và ký hiệu.” Trong một trải bài bài, biểu tượng đại diện cho một điều gì đó không rõ ràng ngay tức khắc hoặc không thể nhận thức rõ ràng cho đến khi bạn làm sáng tỏ ý nghĩa của nó. Giá trị của những biểu tượng nằm trong những phản ứng của xúc của bạn với chúng. Cảm xúc là cầu nối giữa tiềm thức và ý nghĩa bạn gắn kết cho biểu tượng. Thông qua biểu tượng mà tiềm thức và nhận thức giao tiếp với nhau. Bạn biết rằng biểu tượng ẩn chứa ý nghĩa và cảm xúc của bạn, tiếp năng lượng cho nó để dùng cho những mục đích tích cực như thay đổi hay chuyển hoá. Vấn đề là điều gì có trong bạn tương ứng với biểu tượng đó.” – 21 Ways to read a tarot card – Mary K. Greer’s

Biểu tượng là khái niệm cơ bản cho mọi sự hoán đổi năng lượng giữa các tầng thức của sự sống. ― Willian Gray, Magical Ritual Methods

Cơ chế tâm lý cho việc chuyển đổi năng lượng là biểu tượng. ― C. G. Jung, trong Psychic Energy

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa biểu tượng của từng lá bài. (Updating)

Bộ Ẩn Chính

0 – The FoolI – The MagicianII – The High PriestessIII – The Empress
IV – The EmperorV – The HierophantVI – The LoversVII – The Chariot
VIII – StrengthIX – The HermitX – The WheelXI – Justice
XII – The Hanged ManXIII – DeathXIV – TemperanceXV – The Devil
XVI – The TowerXVII – The StarXVIII – The MoonXIX – The Sun
  
XX – JudgementXXI – The World  

Bộ Wands

Ace of Wands2 of Wands3 of Wands4 of Wands
5 of Wands6 of Wands7 of Wands8 of Wands
9 of Wands10 of WandsPage of WandsKnight of Wands
Queen of WandsKing of Wands

Bộ Cups

Ace of Cups2 of Cups3 of Cups4 of Cups
5 of Cups6 of Cups7 of Cups8 of Cups
9 of Cups10 of Cups Page of CupsKnight of Cups
Queen of CupsKing of Cups

Bộ Swords 

Ace of Swords2 of Swords3 of Swords4 of Swords
5 of Swords6 of Swords7 of Swords8 of Swords
9 of Swords10 of SwordsPage of SwordsKnight of Swords
Queen of SwordsKing of Swords

Bộ Pentacles

Ace of Pentacles2 of Pentacles3 of Pentacles4 of Pentacles
5 of Pentacles6 of Pentacles7 of Pentacles8 of Pentacles
9 of Pentacles10 of PentaclesPage of PentaclesKnight of Pentacles
Queen of PentaclesKing of Pentacles

Nguồn: Ultimately Tarot by John Field

Dịch: Hấu và Hạ Thiên

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

Bài tarot và ý nghĩa các quân bài, hình thẻ bài tarot, giải thích ý nghĩa biểu tượng bài tarot, giải thích ý nghĩa biểu tượng bài tarot, ý nghĩa bài tarot, nhung bieu tuong cua la bai, hình ảnh bài tarot, hình ảnh bài tarot, hình ảnh bài tarot, ý nghĩa bài tarot, hình ảnh 78 lá bài tarot, hình ảnh 78 lá bài tarot, 78 Lá Bài Tarot ý nghĩa biễu tượng, biểu tượng trong tarot, Tarot vn ý nghĩa 78 lá, ý nghĩa các biểu tượng trong tarot, ý nghĩa bài tarot, bai tarot y ngia, y nghia bai tarot, hình ảnh 78 lá bài tarot
(5★ | 1212 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời