Animal Totem Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 5.078

Animal Totem Tarot mô tả các loài động vật trong môi trường tự nhiên, đôi khi không tự nhiên, trên thế giới. Các loài vật được miêu tả chính xác và nhạy bén. Bộ bài không liên quan đến thuyết nhân – sự áp đặt cảm xúc của con người vào hành động của động vật. Ngược lại, hành động của các loài lại liên quan đến trải nghiệm của con người.

Sách hướng dẫn bộ bài Animal Totem Tarot gồm 347 trang. Tác giả dùng ngôn ngữ thoải mái và thân thiện, các thuật ngữ thẳng thắn và cởi mở.

Cùng tham khảo hình ảnh và ý nhĩa 78 lá bài Animal Totem Tarot nhé.

Bộ Ẩn Chính

22 lá dưới đây có năng lượng cao nhất trong cả bộ bài. Chúng đại diện cho những lời hướng dẫn trực tiếp từ Đấng linh thiêng. Những thông điệp từ 22 lá này xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn bạn và có vai trò to lớn trong nghiệp báo của mỗi con người. Vậy nên, khi 1 lá Major Arcana xuất hiện, hãy dành cho nó nhiều sự chú ý hơn vì nó chứa một thông điệp quan trọng mà bản thân linh hồn bạn muốn bạn biết, nó xác định bạn đang nằm ở đâu trong vòng luân hồi nghiệp báo do chính mình tạo ra.

Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
0 / The FoolI / The MagicianII / The High PriestessIII / The Empress
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
IV / The EmperorV / The HierophantVI / The LoversVII / The Chariot
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
VIII / StrengthIX / The HermitX / The WheelXI / Justice
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
XII / The Hanged ManXIII / DeathXIV / TemperanceXV / The Devil
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
XVI / The TowerXVII / The StarXVIII / The MoonXIX / The Sun
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn  
XX / JudgementXXI / The World  

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
Ace of Wands2 of Wands3 of Wands4 of Wands
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
5 of Wands6 of Wands7 of Wands8 of Wands
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
9 of Wands10 of WandsPage of WandsKnight of Wands
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn  
Queen of WandsKing of Wands  

Bộ Cups

Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn2Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn3Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn4Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
Ace of Cups2 of Cups3 of Cups4 of Cups
5Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn6Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn 8Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
5 of Cups6 of Cups7 of Cups8 of Cups
9Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn10Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn11Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn12Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
9 of Cups10 of CupsPage of CupsKnight of Cups
13Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn14Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn  
Queen of CupsKing of Cups  

Bộ Swords

Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
Ace of Swords2 of Swords3 of Swords4 of Swords
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
5 of Swords6 of Swords7 of Swords8 of Swords
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
9 of Swords10 of SwordsPage of SwordsKnight of Swords
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn  
Queen of SwordsKing of Swords  

Bộ Pentacles

Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
Ace of Pentacles2 of Pentacles3 of Pentacles4 of Pentacles
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
5 of Pentacles6 of Pentacles7 of Pentacles8 of Pentacles
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
9 of Pentacles10 of PentaclesPage of PentaclesKnight of Pentacles
Animal Totem Tarot - Sách Hướng DẫnAnimal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn  
Queen of PentaclesKing of Pentacles  

Bộ bài Animal Totem Tarot –Leeza Robertson, Eugene Smith

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

animal totem tarot, tarot vn animsl totem, animal totem tarot, dich animals totem, dich animals totem
(5★ | 918 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời