Harry Potter Tarot

0 2.941

Công trình Tarot này được dựa theo những nhân vật và phân cảnh trong bộ truyện và phim Harry Potter.

Các lá bài trong bộ Ẩn Chính và bộ Hoàng Gia sử dụng các nhân vật riêng lẻ hoặc nhóm nhân vật. Bộ Ẩn Phụ với các chủ thể được kết hợp với bốn nhà và bốn nguyên tố: Bộ Cups đại diện cho nguyên tố Nước và nhà Slytherin, bộ Wands đại diện cho Lửa và nhà Gryffindor, bộ Swords đại diện Khí và nhà Ravenclaw, và bộ Disks (Pentacles) đại diện Đất và nhà Hufflepuff.

Bộ bài Harry Potter Tarot là sự hòa trộn giữa hai chuẩn tarot phổ biến Rider-Waite-Smith và Crowley‐Harris. Các lá bài đánh số (Pip Cards) sử dụng hệ thống tên của Thoth Tarot.

Xin vui lòng Click vào tên bên dưới để xem chi tiết hình ảnh và ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

0123
0 – The Fool1 – The Magus2 – The High Priestess3 – The Empress
4567
4 – The Emperor5 – The Hierophant6 – The Lovers7 – The Chariot
891011
8 – Justice9 – The Hermit10 – Fortune11 – Strength
12131415
12 – The Hanged Man13 – Death14 – Temperance15 – The Devil
16171819
16 – The Tower17 – The Star18 – The Moon19 – The Sun
2021  
20 – Judgment21 – The World  

Bộ Wands

W 1W 2W 3W 4
Ace of Wands2 of Wands3 of Wands4 of Wands
W 5W 6W 7W 8
5 of Wands6 of Wands7 of Wands8 of Wands
W 9W 10W 11W 12
9 of Wands10 of WandsPrincess of WandsPrince of Wands
W 13W 14  
Queen of WandsKing of Wands  

Bộ Cups

C 1C 2C 3C 4
Ace of Cups2 of Cups3 of Cups4 of Cups
C 5C 6C 7C 8
5 of Cups6 of Cups7 of Cups8 of Cups
C 9C 10C 11C 12
9 of Cups10 of CupsPrincess of CupsPrince of Cups
C 13C 14  
Queen of CupsKing of Cups  

Bộ Swords

S 1S 2S 3S 4
Ace of Swords2 of Swords3 of Swords4 of Swords
S 5S 6S 7S 8
5 of Swords6 of Swords7 of Swords8 of Swords
S 9S 10S 11S 12
9 of Swords10 of SwordsPrincess of SwordsPrince of Swords
S 13S 14  
Queen of SwordsKing of Swords  

Bộ Disks (Pentacles)

D 1D 2D 3D 4
Ace of Disks2 of Disks3 of Disks4 of Disks
D 5D 6D 7D 8
5 of Disks6 of Disks7 of Disks8 of Disks
D 9D 10D 11D 12
9 of Disks10 of DisksPrincess of DisksPrince of Disks
D 13D 14  
Queen of DisksKing of Disks  

Bộ bài Harry Potter Tarot – Eleonore Pieper

Tags:

harry potter tarot, tarotvn harrypotter, Bo bai tarot dark fairytale, bộ bài harry potter
(5★ | 1662 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời