Tổng hợp sách hướng dẫn các bộ Tarot/Oracle tiếng Việt hoàn chỉnh

0 88.037

– Những tựa bài có màu xanh là đã được dịch và up hoàn chỉnh 78 lá, bạn click vào tên bài để hiện ra sách hướng dẫn.

– Những tựa bài có màu đen là đang được dịch hoặc đã được đưa vào dự án dịch, sắp được lên sóng.

– Bạn có cuốn sách hướng dẫn của bộ nào mà cần được dịch, inbox fanpage Mystic Tarot hoặc Mèo Con để liên hệ gởi cuốn sách tiếng Anh của bạn và để được dịch sang tiếng Việt, chia sẻ miễn phí trên Tarot.vn .

– Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

– Dự án dịch này được tài trợ bởi Mystic House (http://mystichouse.vn).

A

Á Xá Chiêm Tinh và Tử Vi

After Tarot

Aleister Crowley Thoth Tarot

Angel Answers Oracle Cards

Anna K Tarot

Animal Totem Tarot

Animism Tarot

Art of Life Tarot

Astrology Oracle Cards

B

Black Cats Tarot

Book of Shadows Tarot – As Above

Book of Shadows Tarot – So Below

C

Cat’s Eye Tarot

Celestial Tarot

Chrysalis Tarot

Clow Cards

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle

Cosmos Tarot & Oracle

Crystal Visions Tarot

D

Delos Tarot

Deviant Moon Tarot

Dreaming Way Tarot

Dreams of Gaia Tarot 

Druidcraft Tarot

Druid Plant Oralce

E

Egyptian Tarot

Everyday Witch Tarot

F

Faerie Guidance Oracle

Fantastical Creatures Tarot

Fairy Tarots

Fairy Tale Tarot

Fountain Tarot

G

Ghosts and Spirits Tarot

Gilded Tarot

Golden Tarot

Gothic Tarot

Green Witch Tarot

Gummy Bear Tarot

H

Happy Tarot

Harry Potter Tarot

Herbal Tarot

I

Illuminati Tarot 

J

Joie de Vivre Tarot

Journey Of