Transparent Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 9.785

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Transparent Tarot

Transparent Tarot là tựa bài đầu tiên được in trên chất liệu nhựa trong với hệ thống hình ảnh mô phỏng theo Rider Waite Smith, và được quy ước giải bài bằng cách xếp chồng các lá bài lên nhau. Là một trong những bộ bài Tarot độc đáo nhất trên thế giới cả về cấu trúc bài lẫn cách sử dụng, phương pháp “độc nhất vô nhị” này đem đến một cái nhìn mới mẻ cho Tarot truyền thống khi sự kết hợp giữa các hình ảnh của nhiều lá bài khác nhau (theo chiều dọc) có thể được sử dụng để khai thông trực giác và khám phá những khía cạnh sâu thẳm trong nội tâm người sử dụng bộ bài.

Bộ Ẩn Chính

00-major-fool 01-major-magician 02-major-priestess 03-major-empress
o – The Fool I – The Magician II – The High Prietess III – The Empress
04-major-emperor 05-major-hierophant 06-major-lovers 07-major-chariot
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
08-major-justice 09-major-hermit 10-major-fortune 11-major-strength
VIII – Justice IX – The Hermit X – The Wheel XI – Strength
12-major-hanged 13-major-death 14-major-temperance 15-major-devil
XII – The Hanged One XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
16-major-tower 17-major-star 18-major-moon 19-major-sun
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
20-major-judgement 21-major-world    
XX – Judgment XXI – The World    

Bộ Ẩn Phụ

Bộ ẩn phụ đại diện cho công việc hàng ngày trong cuộc sống của ta, và được chia thành bốn bộ: Wands, Cups, Swords và Pentacles. Những bộ này tương ứng với bốn nguyên tố tương ứng với những nguồn lực trong cuộc sống của ta.

  • Wands là màu đỏ, và liên kết với nguyên tố lửa. Các lá này cho thấy động lực ta, năng lượng của ta, niềm đam mê và sức mạnh ý chí.
  • Cups là màu xanh, và liên kết với nguyên tố nước. Các lá này cho thấy những gì thúc đẩy ta và là tiếng nói của cảm xúc và trực giác.
  • Swords là màu tím, và liên kết với nguyên tố khí. Các lá này cho thấy vùng đất của trí tuệ, lý lẽ và các ý tưởng.
  • Pentacles là màu vàng, và liên kết với nguyên tố đất. Các lá này cho thấy vùng đất vật chất, và là tiếng nói của sức khỏe, công việc và tài chính.

Bộ Wands

64-minor-wands-ace 65-minor-wands-02 66-minor-wands-03 67-minor-wands-04
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
68-minor-wands-05 69-minor-wands-06 70-minor-wands-07 71-minor-wands-08
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
72-minor-wands-09 73-minor-wands-10 74-minor-wands-page 75-minor-wands-knight
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
76-minor-wands-queen 77-minor-wands-king    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

50-minor-cups-ace 51-minor-cups-02 52-minor-cups-03 53-minor-cups-04
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
54-minor-cups-05 55-minor-cups-06 56-minor-cups-07 57-minor-cups-08
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
58-minor-cups-09 59-minor-cups-10 60-minor-cups-page 61-minor-cups-knight
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
62-minor-cups-queen 63-minor-cups-king    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

36-minor-swords-ace 37-minor-swords-02 38-minor-swords-03 39-minor-swords-04
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
40-minor-swords-05 41-minor-swords-06 42-minor-swords-07 43-minor-swords-08
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
44-minor-swords-09 45-minor-swords-10 46-minor-swords-page 47-minor-swords-knight
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
48-minor-swords-queen 49-minor-swords-king    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

22-minor-discs-ace 23-minor-discs-02 24-minor-discs-03 25-minor-discs-04
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
26-minor-discs-05 27-minor-discs-06 28-minor-discs-07 29-minor-discs-08
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
30-minor-discs-09 31-minor-discs-10 32-minor-discs-page 33-minor-discs-knight
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
34-minor-discs-queen 35-minor-discs-king    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ Bài Transparent Tarot – Emily Carding

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

(5★ | 612 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời