Mary-el Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 11.139

Mary-el Tarot truyền tải một trong những phong cách nghệ thuật xứng đáng để gọi là “thuật giả kim” của tâm hồn, của quá trình tìm kiếm sự cân bằng, làm chủ bản thân và trở thành thiên tài của chính mình. Những hình ảnh phỏng từ tranh sơn dầu của Mary-el Tarot đem lại chiều sâu của hệ thống biểu tượng bộ bài, vốn là phong cách thường thấy trong những tựa bài cổ. Cuốn sách đi kèm, Landscapes of the Abyss cung cấp những thông tin chi tiết về ý nghĩa từng lá bài, dẫn dắt người dùng đến cửa ngõ giữa thiên đàng và hạ giới, giữa nhỏ bé và vĩ đại, giữa sự vĩnh hằng và vô hạn.

Bộ Ẩn Chính

00fool 01magician 02highpriestess 03empress
O The Fool I The Magician II The High Priestess III The Empress
04emperor 05hierophant 06lovers 07chariot
IV The Emperor V The Hierophant VI The Lovers VII The Chariot
08justice 09hermit 10wheel 11strength
VIII Justice IX The Hermit X The Wheel XI Strength
12hangeman 13death 14temperance 15devil
XII The Hanged Man XIII Death XIV Temperance XV The Devil
16tower 17star 18moon 19sun
XVI The Tower XVII The Star XVIII The Moon XIX The Sun
20judgment 21world    
XX Judgment XXI The World    

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

w-1acewands w-2wands w-3wands w-4wands
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
w-5wands w-6wands w-7wands w-8wands
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
w-9wands w-10wands w-11pagewands w-12knightwands
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
w-13queenwands w-14kingwands    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

c-1acecups c-2ofcups c-3cups c-4cups
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
c-5cups c-6cups c-7cups c-8cups
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
c-9cups c-10cups c-11pagecups c-12knightcups
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
c-13queencups c-14kingcups    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

s-1aceswords s-2swords s-3swords s-4swords
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
s-5swords s-6swords s-7swords s-8swords
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
s-9swords s-10swords s-11pageswords s-12knightswords
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
s-13queenswords s-14kingswords    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Disks (Pentacles)

d-1acedisks d-2disks d-3disks d-4disks
Ace of Disks 2 of Disks 3 of Disks 4 of Disks
d-5disks d-6disks d-7disks d-8disks
5 of Disks 6 of Disks 7 of Disks 8 of Disks
d-9disks d-10disks d-11pagedisks d-12knightdisks
9 of Disks 10 of Disks Page of Disks Knight of Disks
d-13queendisks d-14kingdisks    
Queen of Disks King of Disks    

Bộ bài Mary-el Tarot – Marrie White

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

(4.79★ | 588 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời