Aleister Crowley Thoth Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 18.989

Thoth Tarot là một trong những tựa bài Tarot nổi tiếng nhất thế giới, được vẽ bởi họa sỹ Frieda Harris dưới sự hướng dẫn của nhà nghiên cứu huyền học và thành viên của Hội Golden Dawn, huyền thoại Aleister Crowley. Mặc dù vẫn là một trong những tựa bài cổ điển nhưng Thoth Tarot chứa đựng những hệ thống biểu tượng huyền học kabbalah và astrology, đòi hỏi người dùng cần nghiên cứu nhiều để hiểu hết ý nghĩa ẩn trong mỗi lá bài.

Click vào tên lá bài hoặc hình ảnh để tham khảo ý nghĩa huyền học của từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

Ý nghĩa lá bài The Fool trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Magus trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Priestess trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Empress trong bộ bài Thoth Tarot
0 – The FoolI – The MagusII – The PriestessIII – The Empress
Ý nghĩa lá The Emperor trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Hierophant trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Lovers trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Chariot trong bộ bài Thoth Tarot
IV – The EmperorV – The HierophantVI – The LoversVII – The Chariot
Ý nghĩa lá Adjustment trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Hermit trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá Fortune trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá Lust trong bộ bài Thoth Tarot
VIII – AdjustmentIX – The HermitX – FortuneXI – Lust
Ý nghĩa lá The Hanged Man trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá Death trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá Art trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Devil trong bộ bài Thoth Tarot
XII – The Hanged ManXIII – DeathXIV – ArtXV – The Devil
Ý nghĩa lá The Tower trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Star trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Moon trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Sun trong bộ bài Thoth Tarot
XVI – The TowerXVII – The StarXVIII – The MoonXIX – The Sun
Ý nghĩa lá The Aeon trong bộ bài Thoth TarotÝ nghĩa lá The Universe trong bộ bài Thoth Tarot  
XX – The AeonXXI – The Universe  

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

22232425
Ace of Wands2 of Wands3 of Wands4 of Wands
26272829
5 of Wands6 of Wands7 of Wands8 of Wands
30313233
9 of Wands10 of WandsPrincess of WandsPrince of Wands
3435  
Queen of WandsKnight of Wands  

Bộ Cups

36373839
Ace of Cups2 of Cups3 of Cups4 of Cups
40414243
5 of Cups6 of Cups7 of Cups8 of Cups
44454647
9 of Cups10 of CupsPrincess of CupsPrince of Cups
4849  
Queen of CupsKnight of Cups  

Bộ Swords

50515253
Ace of Swords2 of Swords3 of Swords4 of Swords
54555657
5 of Swords6 of Swords7 of Swords8 of Swords
58596061
9 of Swords10 of SwordsPrincess of SwordsPrince of Swords
6263  
Queen of SwordsKnight of Swords  

Bộ Disks (Pentacles)

64656667
Ace of Disks2 of Disks3 of Disks4 of Disks
68697071
5 of Disks6 of Disks7 of Disks8 of Disks
72737475
9 of Disks10 of DisksPrincess of DisksPrince of Disks
7677  
Queen of DisksKnight of Disks

Bộ Bài Aleister Crowley Thoth Tarot – Aleister Crowley, Frieda Harris

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

thoth tarot, bài thoth, thoth tarot tiếng việt, thoth tarot sách hướng dẫn, thoth tarot sách hướng dẫn, thoth tarot sách hướng dẫn, thoth tarot sách hướng dẫn, thoth tarot, thoth tarot, thoth tarot sách hướng dẫn, thoth tarot, tarot thoth deck, ý nghĩa 78 lá tarot thoth, tarot thoth, ý nghĩa các lá bài tarot thoth, y nghia bai tarot thoth, Thoth tarot cần biết, bài tarot thoth giải nghĩa
(5★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời