Mary-el Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 3.426

Mary-el Tarot truyền tải một trong những phong cách nghệ thuật xứng đáng để gọi là “thuật giả kim” của tâm hồn, của quá trình tìm kiếm sự cân bằng, làm chủ bản thân và trở thành thiên tài của chính mình. Những hình ảnh phỏng từ tranh sơn dầu của Mary-el Tarot đem lại chiều sâu của hệ thống biểu tượng bộ bài, vốn là phong cách thường thấy trong những tựa bài cổ. Cuốn sách đi kèm, Landscapes of the Abyss cung cấp những thông tin chi tiết về ý nghĩa từng lá bài, dẫn dắt người dùng đến cửa ngõ giữa thiên đàng và hạ giới, giữa nhỏ bé và vĩ đại, giữa sự vĩnh hằng và vô hạn.

Bộ Ẩn Chính

00fool01magician02highpriestess03empress
O The FoolI The MagicianII The High PriestessIII The Empress
04emperor05hierophant06lovers07chariot
IV The EmperorV The HierophantVI The LoversVII The Chariot
08justice09hermit10wheel11strength
VIII JusticeIX The HermitX The WheelXI Strength
12hangeman13death14temperance15devil
XII The Hanged ManXIII DeathXIV TemperanceXV The Devil
16tower17star18moon19sun
XVI The TowerXVII The StarXVIII The MoonXIX The Sun
20judgment21world  
XX JudgmentXXI The World  

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

w-1acewandsw-2wandsw-3wandsw-4wands
Ace of Wands2 of Wands3 of Wands4 of Wands
w-5wandsw-6wandsw-7wandsw-8wands
5 of Wands6 of Wands7 of Wands8 of Wands
w-9wandsw-10wandsw-11pagewandsw-12knightwands
9 of Wands10 of WandsPage of WandsKnight of Wands
w-13queenwandsw-14kingwands  
Queen of WandsKing of Wands  

Bộ Cups

c-1acecupsc-2ofcupsc-3cupsc-4cups
Ace of Cups2 of Cups3 of Cups4 of Cups
c-5cupsc-6cupsc-7cupsc-8cups
5 of Cups6 of Cups7 of Cups8 of Cups
c-9cupsc-10cupsc-11pagecupsc-12knightcups
9 of Cups10 of CupsPage of CupsKnight of Cups
c-13queencupsc-14kingcups  
Queen of CupsKing of Cups  

Bộ Swords

s-1aceswordss-2swordss-3swordss-4swords
Ace of Swords2 of Swords3 of Swords4 of Swords
s-5swordss-6swordss-7swordss-8swords
5 of Swords6 of Swords7 of Swords8 of Swords
s-9swordss-10swordss-11pageswordss-12knightswords
9 of Swords10 of SwordsPage of SwordsKnight of Swords
s-13queenswordss-14kingswords  
Queen of SwordsKing of Swords  

Bộ Disks (Pentacles)

d-1acedisksd-2disksd-3disksd-4disks
Ace of Disks2 of Disks3 of Disks4 of Disks
d-5disksd-6disksd-7disksd-8disks
5 of Disks6 of Disks7 of Disks8 of Disks
d-9disksd-10disksd-11pagedisksd-12knightdisks
9 of Disks10 of DisksPage of DisksKnight of Disks
d-13queendisksd-14kingdisks  
Queen of DisksKing of Disks  

Bộ bài Mary-el Tarot – Marrie White

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

bài marry-el, mary el tarot full view cards, mary-el tarot, mary-el tarot, mary-el tarot, mary el tarot
(4.79★ | 588 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời